Home

Tolfte ekonomisk-historiska mötet

Stockholm 12-14 oktober 2017

CALL FOR PAPERS

Stockholm bjuder härmed in till det tolfte ekonomisk-historiska mötet 2017, anordnad av Svenska Ekonomisk-historiska Föreningen. Mötet hålls i Frescati mellan torsdagen den 12/10 och lördagen den 14/10. Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet är huvudarrangör. Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan är medarrangör och ingår också i arbetsgruppen.

 

Mötet har en viktig roll som samlingspunkt för alla i landet verksamma ekonom-historiker. Uppslutningen är bred från såväl doktorander som från etablerade forskare. I plenarsessioner och debatter ventileras teman av allmänt intresse för ämnet, och i mindre parallella sessioner läggs en lång rad papers fram för diskussion. Mötet bidrar till att stimulera idéutbyte och samverkan mellan de ekonomisk-historiska institutionerna på olika håll i landet. Konferensen ger en god bild av pågående forskning och av utvecklingen av olika vetenskapliga profiler inom ämnet. Vi välkomnar bidrag inom alla fält som ryms inom ämnet, från både ekonomhistoriker och andra forskare, samt både på svenska och engelska. Om inte annat anges kommer sessionernas diskussioner att hållas på svenska. Mer information om registrering och konferensavgift kommer senare. Preliminärt kommer avgiften att vara på 1000 kronor, och rabatterad till 500 kronor för doktorander.

 

Varmt välkomna till Stockholm!

 

Arbetsgruppen för tolfte ekonomisk-historiska mötet

 

 

Uppdaterad information

Sessionsförslag till ekonomisk-historiska mötet finns nu upplagda under fliken "Program". För att underlätta arbetet med konferensen föredrar vi att sessionsansvarig, där så är möjligt, mailar in alla abstracts för en session i ett block. Ange där även namn på kommentatorer. Bifoga inga filer, utan skriv alla uppgifter direkt i mailen. Självklart finns det också möjlighet att maila in abstract för den som inte hör till en session - session kommer därefter att tilldelas. Vi fördrar därefter att sessionsansvariga sammanfogar alla papers i sin session till en pdf-fil och mailar in den till paper[snabel-a]ekonomiskhistoria.org.

Viktiga datum

Måndag 24 april

 

Sista datum för sessionsförslag.

 

Maila ditt förslag (inklusive möjliga förslag på papers) till: session[snabel-a]ekonomiskhistoria.org.

Torsdag 15 juni

(16 juni för sessionsansvariga)

 

Sista datum för anmälan av abstract.

 

Vi föredrar att sessionsansvariga mailar in alla abstract (max 300 ord) i ett mail till: abstract[snabel-a]ekonomiskhistoria.org.

 

Kontakta sessionsansvariga, listade under program. De som inte ingår i en session mailar in sitt abstract, och tilldelas session senare. Bifoga inga filer, utan skriv alla uppgifter direkt i mailen.

Måndag 25 september

(26 september för sessionsansvariga)

 

Sista datum för att skicka in paper.

 

Vi föredrar att sessionsansvariga om möjligt mailar in alla papers i en pdf-fil till: paper[snabel-a]ekonomiskhistoria.org. Kontakta sessionsansvarig i god tid.

 

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet:

 

Hemsida: www.ekohist.su.se

EHFF, Handelshögskolan:

 

Hemsida: https://www.hhs.se/sv/forskning/Institutes/EHFF/

Arbetsgruppen

 

Rodney Edvinsson (ordförande för Svenska ekonomisk-historiska föreningen).

Kontaktperson/administratör, Klara Andrée, email: klara.andree[snabel-a]ekohist.su.se.