Forskarskolan

Tolfte ekonomisk-historiska mötet

Stockholm 12-14 oktober 2017

 

Forskarskolan har en egen hemsida. Där finns information bland annat om vilka kurser som ges inom ramen för forskarskolan.